فروشگاه فایل گلشهرنت

پاورپوينت فقر و توزیع درآمد

پاورپوينت فقر و توزیع درآمد مربوط به بخش سوم فصل دوم درس اقتصاد رشته معارف اسلامي است که با 17 اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما قرار گرفته است

 

شما مي توانيدپاورپوینت دولت و اقتصاد را از اينجا دانلود كنيد

تعدادي اسلايد هاي پاورپوينت فقر و توزیع درآمد :

مقدمه

یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی های اقتصادی در هر کشوری، دستیابی به عدالت، کاهش انواع نابرابری مثل نابرابری در برخورداری از امکانات )آب سالم، بهداشت، آموزش، امنیت، مسکن و …(،کاهش فاصله درآمدی، کاهش فقر و تأمین حداقل رفاه اجتماعی برای عموم مردم است.

 

رفاه اجتماعی

«رفاه اجتماعی» اصطلاحی است که در پی تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد جمعیت کشور،برخورداری از سلامت در جسم و روح افراد جامعه، کاهش نابهنجاری های اجتماعی، ارتقای توانمندی ها،مسئولیت پذیری افراد جامعه در برابر یكدیگر، رضایتمندی و شادکامی افراد است. رفاه اجتماعی با ازبین رفتن فقر و کاهش نابرابریها تحقق می یابد.

 

فقر مطلق و فقر نسبی

فقر یا تهیدستی مطلق به معنای نداشتن حداقل معیشت است. فقیر مطلق کسی است که به نیازهای ابتدایی زندگی مانند آب سالم، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاک و سرپناه دسترسی نداشته باشددر هر جامعه، افرادی که درآمد آنها از سطح حداقل معیشتی معین کمتر باشد، زیر«خط فقر» قرار دارند.

 

فقر نسبی

نکته قابل توجه اینکه سطح حداقل معیشت (خط فقر) از یک کشور به کشور دیگر یا از یک زمان به زمان دیگر متفاوت است و این امر منعکس کننده تفاوت در نیازها است. افرادی که در زمانی یا در کشوری، فقیر به شمار می روند، چه بسا در زمانی دیگر و یا در کشوری دیگر، فقیر محسوب نشوند.به این وضعیت«فقر نسبی» می گویند.

شما مي توانيد پاورپوينت مقابله با جنگ نرم را از اينجا دانلود كنيد

توزیع درآمد و معیار سنجش آن

یکی از معیارهای سنجش وضعیت توزیع درآمد، شاخص «دهک»هاست. برای محاسبه این معیار، مردم کشور را به ده گروه جمعیتی مساوی تقسیم می کنند. در طبقه بندی این ده گروه، سطح درآمد از کمترین به بیشترین مدنظر قرار می گیرد؛ به عبارت دیگر، گروه اوّل، که ۱۰ درصد اولیه را تشکیل می دهند، کمترین درصد درآمد ملی و ۱۰ درصد آخر بیشترین درصد درآمد ملی را دارند.

 

پاورپوینت فقر و درامد

14,900 تومان

محصولات مرتبط