فروشگاه فایل گلشهرنت

پاورپوينت جغرافیای سیاسی،سیاستهای جغرافیایی

پاورپوينت جغرافیای سیاسی،سیاستهای جغرافیایی با ۳۲ اسلايد قابل ويرايش مي باشد

موارد اشاره شده در پاورپوينت جغرافیای سیاسی،سیاستهای جغرافیایی

اين پاورپوينت خلاصه فصل اول  كتاب جغرافياي سياسي  رشته جغرافيا است

فصل اول

منظور از مفاهیم همیشگی ان دسته از مفاهیم در جغرافیای سیاسی است که جنبه ای جغرافیایی دارند و همیشگی هستند مفاهیمی که پایه هستند و در نتیجه دگرگون شدن وضع و شرایط از میان نمیروندبحث حکومت در درجه نخست یک بحث جغرافیایی سیاسی است چرا که کشور یک مبحث جغرافیایی – سیاسی است و پردامنه ترین موضوع در مباحث جغرافیای سیاسی شمرده میشود در همان حال در صورتیکه مطالعه شکل گیری حکومت مطالعه ای جغرافیایی است اعمال حاکمیت حکومت مبحثی حقوقی و اداره سرزمین از سوی حکومت یک مبحثی مربوط به علوم سیاسی است و روابط حکومت از طریق بدنه فیزیکی خود یعنی دولت با دیگر حکومت ها از مباحث روابط بین الملل می باشد

از نظر ترتیب توالی پیدایش و رتبه درنظام جهانی حکومت ها به سه دسته زیر

حکومت قبیله ای : این نظام حکومتی پیشینه بیشتری در تاریخ دارد و براساس مبانی دینی و سنتی بوجود امده است

حکومت سرزمینی : این گونه حکومت رتبه بالاتری را در ترتیب توالی یاد شده  دارد مانند بیشتر کشورهای جهان در گذشته که به مرور به حکومت های ملتی تبدیل شده اند

حکومت ملتی : این گونه حکومت براساس وجود داشتن یک ملت یکپارچه و مشخص بوجود می اید

شما مي توانيدپاورپوینت بازارهای شناور در بانکوک را از اينجا دانلود كنيد

ارکان اصلی حکومت در هر جامعه ای:

قوه مقننه که از یک یا دو مجلس قانون گذاری تشکیل می شود و وظیفه وضع قانون برا ی اداره کشور را به عهده دارد

قوه مجریه که همان دولت است ووظیفه اجرای قوانین مصوبه قوه مقننه را برای اداره کشور به عهده دارد

قوه قضاییه که داوری میان مردم و نهادهای جامعه را برای برقراری دادگری و برابری عهده دارد

در ایران ولی فقیه در راس حکومت قرار میگیرد در حالیکه دردیگر کشورها پادشاه یا رئیس جمهور ریاست عالیه حکومت را عهده دارد

دوران تاریخی

این دوران از هنگام پیدایش حکومت های فراشهری در روم باستان و ایران روزگاران پارت ها تا آغاز قرن بیستم بطول انجامید در این دوران شهر بیشتر جنبه یک واحد سیاسی- اقتصادی داشته است

دوران مدرن

منظور از دوران مدرن  نیمه دوم قرن بیستم و پیامدهای ان می باشد این دوران شاهد گسترش سریع شهر هم از نظر محدوده جغرافیایی و هم از دیدنقش افرینی است

نخستین کسی که پدیدار امدن غول های شهری نوین را مورد بحث و بررسی قرار داد ژان گاتمن بود

 جیانگ زمین رهبر پیشین چین ایده تمدن روحانی برای قرن بیست و یکم را مطرح ساخت وی شهری با جمعیت یک میلیون نفر که کاملا پاکیزه رها از هرگونه الودگی محیطی خالی از جنایت به دور از احساس فشار جمعیتی و با سرویس های شهری پیشرفته و منظم میباشد

منطقه در پاورپوينت جغرافیای سیاسی،سیاستهای جغرافیایی

منطقه یک فضای جغرافیایی را گویند که از یک سلسله پدیده های مشابه و عوامل پیوند دهنده اجزای ان محیط هم ازنظر فیزیکی و هم از دید محیط انسانی برخوردار باشد مکیندر منطقه ای مرکزی برای جهان فرض کرده وانرا نخست ناحیه محور و بعدها سرزمین قلب نامید ودیگر مناطق را سرزمین پیرامونی خواند

والتر تئوری مکیندر را نخستین مکتب از اندیشه های نظامی گری در باختر زمین دانستند

کوهن کوشیدند تا مدل های واقع گرایانه تری از مفهوم منطقه در جهانی اندیشی سیاسی- جغرافیایی ارائه دهند

دسته بندی منطقه از نظر کوهن

ژئواستراتژیک :

نشان دهنده گونه ویژه ای از کنش ها و واکنش ها در بخش پهناور گیتی

ژئوپولیتیک  : بخش های جغرافیایی کوچکتر در داخل ژئواستراتژیک

مناطق ژئواستراتژیک در نظام جهانی دوقطبی پیشین عبارت بودند از دو نیمکره سیاسی که هریک زیر نفوذ یکی از ابرقدرت های روی زمین بود کوهن این دومنطقه ژئواستراتژیک را چنین نام داده بود: دنیای کرانه ای وابسته به بازرگانی  و دنیای قاره ای ارو- آسیا

 

شما مي توانيدپاورپوینت ادبیات پایداری را از اينجا دانلود كنيد

 

تفاوت ملت با امت:

ملت وابسته به سرزمین مشخصی است یعنی مفهومی درون مرزی است . ملت پدیده ای حاصل پیوند چند عامل فرهنگی و محیطی است ولی امت مفهومی فرامرزی است . امت پدیده ای ناشی از یک عامل فرهنگی یعنی دین است

منافع ملی درپاورپوينت جغرافیای سیاسی،سیاستهای جغرافیایی

مجموعه ای از همه پدیده ها و عناصر که در حفظ بقا و بهتر زیستن یک ملت نقش افرین است در نظام حکومتی مردم سالاری یا دموکراتیک اولویت نخست در منافع ملی  به چیزی داده میشود که به مردم تعلق دارد یعنی یکپارچگی سرزمینی ومنافع اقتصادی و ایدئولوژی حکومت میتواند در درجه دوم یا پایین تر قرارگیرد در نظام حکومتی دیکتاتوری حکومت به اسانی میتواند ایدئولوژی خود را در درجه نخست از اولویت در سلسله مراتب عناصر تشکیل دهنده منافع ملی قرار دهد

امنیت

امنیت برای یک کشور عبارت است از داشتن یا به دست اوردن اطمینان نسبت به سلامت موجودیت و مایملک نسبت به اعتبار و موقعیت و نسبت به همه انچه که زیر چتر منافع ملی قرار گیردحتی یکی از مهمترین عوامل تعیین کنننده منطقه جغرافیایی یا ژئوپولیتیک عامل امنیت است امنیت ملی عبارت از توان یک ملت است در دور نگاه داشتن خطرها نسبت به منافع ملی و ارزش های داخلی

 

پاورپوینت جغرافیای سیاسی

15,900 تومان

محصولات مرتبط